Show Me the Money


Show Me the Money
יוצרים בפועל  -    Show Me the Money

סדנאות לגיוס מימון ושיווק בינלאומי של סרטים
המעצימות את היוצרים ומתמקדות בהשגת תוצאות והגעה לקהל בינלאומי


חדשנות - שילוב של לימוד קבוצתי ואישי
אינטימיות - עד 3-4 משתתפים
פרקטיות - פגישה אישית בחינם עם כל יוצרסדנת הגשמת תסריטים ברמת הבינלאומית
מיועדת לתסריטאים ותסריטאיות בעלי תסריטים באורכים וז'אנרים מגוונים הרוצים להפוך את מיזמיהם למציאות, לאתר מפיקים בארץ ובעיקר ברחבי העולם כדי לפרוץ את גבולות התעשייה בארץ. הסדנה מעניקה כלים מעשיים וידע רב כדי להגשים תסריטים ולהתחיל בקריירה בינלאומית. נושאים עיקריים:
מבחר חממות ומסגרות פיתוח בינלאומיות בהן עובדים על המשך פיתוח התסריט עם מומחים בינלאומיים.
דרכים לאיתור מפיקים בארץ
דרכים לאיתור מפיקים בינלאומיים
קריטריונים לבחירת המפיק הנכון
דגשים שיווקיים – איך לבדל את התסריט מהמתחרים במהלך כתיבת ההגשות ופנייה למפיקים
קהל יעד:      יוצרים עם תסריט סדנת גיוס הון בינלאומי ופיתוח מיזמים
הבנת עקרי הסכם קו-פרודוקציה בינלאומי
הערכת היתרונות הכספיים של הקו-פרודוקציה
דרכי איתור ופנייה לקרנות ומפיקים בינלאומיים
בחירת מרקטים של קו-פרודוקציות בינלאומיות
בחירת קרנות קולנוע מובילות
פנייה לתחנות טלוויזיה רלוונטיות
דגשים שיווקיים – איך לבדל את המיזם מהמתחרים במהלך כתיבת ההגשות ופנייה לגופי המימון
קהל יעד:      יוצרים עם תסריט  * יש סדנה המיועדת ליוצרים דוקומנטריים וסדנה נוספת ליוצרים עלילתייםהפצה בינלאומית של סרטים דוקומנטריים
יצירת אסטרטגיית פסטיבלים בינלאומיים
יצירת חומרים שיווקיים בינלאומיים
דרכי איתור ופנייה לסוכני מכירות, מפיצים וקניינים בינלאומיים
קהל יעד:    יוצרים עם סרט דוקומנטרי מוכן
סדנת הפצה בינלאומית של סרטים קצרים
דגשים לבניית אסטרטגיה שיווקית הכוללת פסטיבלים בינלאומיים המתאימים לסרטים קצרים וסרטי סטודנטים
יצירת חומרים שיווקיים בינלאומיים
הפצה במגוון מדיות
קהל יעד:      יוצרים עם סרט קצר או סרט סטודנטים מוכןסדנת הפצה בינלאומית של פיצ'רים עלילתיים
יצירת אסטרטגיית פסטיבלים בינלאומיים המתאימים לז'אנר וקהל היעד של הסרט.
יצירת חומרים שיווקיים בינלאומיים
דרכי איתור ופנייה לסוכני מכירות, מפיצים וקניינים בינלאומיים
קהל יעד:     יוצרים עם פיצ'ר עלילתי מוכןהיוצר מקבל

שני מפגשים כל אחד באורך שעתיים וחצי
במהלך המפגשים יפורטו שיטות פרקטיות ודרכים ישימות ליצירת תוצאות ממשיות
מפגש שלישי הכולל ייעוץ אישי במשך שעתיים עם כל יוצר המוקדש לפיתוח וקידום בפועל של המיזם האישי שלו
הייעוץ האישי יקבע באופן פרטני עם כל משתתף
הקורסים והפגישות האישיות יתקיימו בתל אביב

סה"כ 7 שעות לימוד וייעוץ הממוקדים בהשגת תוצאות בפועל    


תאריכי הסדנאות
 

ינואר 2020

23.1.20 & 16.1.20           ימי חמישי 18:00-20:30            גיוס הון בינלאומי ופיתוח מיזמים - כולל דרכי פעולה במהלך פסטיבל ברלין   
                                                                                      הבינלאומי לקולנוע


31.1.20 & 24.1.20             ימי שישי 9:00-11:30             שיווק בינלאומי של סרטים עלילתיים באורך מלא -  כולל דרכי פעולה 
                                                                                    במהלך פסטיבל ברלין הבינלאומי לקולנוע

31.1.20 & 24.1.20           ימי שישי 9:00-11:30                  הגשמת תסריטים ברמת הבינלאומית - כולל דרכי פעולה במהלך פסטיבל 
                                                                                       ברלין הבינלאומי לקולנוע


  6.2.20 & 30.1.20               ימי חמישי 18:00-20:30          סדנת הפצה בינלאומית של סרטים קצרים

פברואר 2019

13.2.20 & 6.2.20 ימי חמישי 18:00-20:30 שיווק בינלאומי של סרטים דוקומנטריים
       
14.2.20 & 7.2.20         ימי שישי 9:00-11:30                 שיווק בינלאומי של סרטים קצרים

5.3.20 & 20.2.20        ימי חמישי 18:00-20:30              הגשמת תסריטים ברמת הבינלאומית

4.3.20 & 21.12.19        ימי שישי 9:00-11:30                גיוס הון בינלאומי ופיתוח מיזמים


עלות לכל סדנה בת 7 שעות

מחיר רגיל 1000 ש"ח

לחברי איגודים מקצועיים, חברי אקדמיה וסטודנטים 800 ש"ח

מספר המקומות מוגבל ל- 3-4 משתתפים בכל סדנהעל המרצה
נועה קשרל מתמחה בשיווק בינלאומי של סרטים למעלה מ- 15 שנה
היא מייעצת ליוצרים וליזמים הרוצים ליצור סרטים בז'אנרים מגוונים ועוזרת להם להגשים את מיזמיהם. בנוסף היא בונה אסטרטגיה שיווקית בינלאומית המתאימה לקהל היעד, הז'אנר ואורך הסרט ופועלת לשם מיתוגו ומיצובו בעולם
הסרטי בהם טיפלה השתתפו וזכו בעשרות פסטיבלי קולנוע בינלאומיים
בנוסף היא מעבירה קורסים וסדנאות בנושאי מימון ושיווק בינלאומיים של סרטים עם שותפים כגון איגוד הבמאים, איגוד התסריטאים, מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב וחברת הפרסום מקאן אריקסון
חברת האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלויזיה
בוגרת בית ספר למנהל עסקים בנושא קולנוע ומדיה בחסות האיחוד האירופאי
MEGA PLUS – European Master in Audiovisual Management, the flagship program of the MEDIA – Business School
הלימודים התקיימו בספרד וההתמחות הייתה באנגליה